0549 451 20 200549 451 20 20
Randevu Talebi için lütfen aşağıdaki alanları eksiksiz olarak doldurunuz
Detaylı Bilgi için "444 0 678" numaralı telefonu arayabilirsiniz.
PAYLAŞ

Hasta Hakları Bildirgesi

Hasta Sorumlulukları nelerdir?

A. Genel Sorumluluklar : Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

B. Sosyal Güvenlik Durumu : Hasta ; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

C. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme :

D. Hasta Kurallarına Uyma:

1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
2. Hastanın ; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
3. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
4. Hasta; hastane personelinin , diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 E. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma :

1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri sormalıdır.
2. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
3. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Haklarınızı öğrenin !


Hasta hakları; insan haklarının sağlık alanına yansımasıdır. En iyi sağlık hizmeti için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır . Sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarıdır.

Hasta Hakları nelerdir?

1. Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı.
2. Kanunen zorunlu olan haller dışında tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı.
3. Sağlık kuruluşunu ve personelini , seçme ve değiştirme hakkı.
4. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı. ( Örn: Acil, Adli Vaka, Engelliler , 65 yaş üstü yaşlılar, 7 yaş altı çocuklar…)
5. Tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhis ve bakım hakkı.
6. Bedeni üzerinde yapılacak her türlü müdahale için rıza gösterme hakkı.
7. Mahremiyetine saygı gösterilmesini isteme hakkı.
8. Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı.
9. Güvenlik hakkı,
10. Dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı.
11. İnsani değerlerine saygı gösterilmesini isteme hakkı.
12. Ziyaret ve Refakatçi bulundurma hakkı.
13. Müracaat, şikayet ve dava açma hakları vardır.